Informujemy, iż sklep internetowy ecobizuteria.pl wykorzystuje technologię plików cookies. Więcej informacji na temat ciasteczek przeczytasz w polityce prywatności. zamknij

Klient będący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy o prawach konsumenta w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu ma prawo jego zwrotu bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia doręczenia produktów zamówionych przez Klienta.

W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Klient składa jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy i doręcza je do ecobizuteria.pl pocztą elektroniczną na adres ecobizuteria@gmail.com. Dla zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy, aby Klient wysłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Klient powinien odesłać przesyłkę zawierającą produkt nabyty na adres Małgorzata Lipska, ul. B. Chrobrego 9, 59-730 Nowogrodziec w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle produkt przed upływem terminu 14 dni.

Klient będący konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 10 zł.

Klient może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres ecobizuteria@gmail.com. Ecobizuteria.pl przesyła niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

W przypadku odstąpienia od umowy ecobizuteria.pl zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez ecobizuteria), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym ecobizuteria.pl został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności dokonany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem zakupionego produktu w ramach odstąpienia od umowy.

Ecobizuteria.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy będącej produktem nabytym od Ecobizuteria.pl w związku z wykonaniem umowy zawartej poprzez Serwis.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umowy:,

a) o świadczenie usług, jeżeli usługa została w pełni wykonana za wyraźną zgodą Klienta;

b) w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi ecobizuteria.pl nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Klienta;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

h) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

i) zawartej w drodze aukcji publicznej;

j) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.